Stralende kinderen die zich volop ontwikkelen staan in hun kracht. Dit gun ik alle kinderen.

Helaas zie je in deze tijd veel kinderen die door allerlei oorzaken (prikkels) uit hun kracht gehaald worden. Hun lichtje straalt steeds een beetje minder. Ze raken chronisch overprikkeld.

Alle prikkels worden door het zenuwstelsel verwerkt. Dit kost veel energie. Wanneer kinderen chronisch overprikkeld raken is de hoeveelheid aan prikkels die in het lichaam zit zo groot dat het zenuwstelsel het niet meer lukt om alle prikkels te verwerken. Daardoor ontstaan klachten. Ik zie het terug in:
Gedragsproblemen zoals druk gedrag, teruggetrokken gedrag, woede aanvallen, concentratieproblemen, moeilijk contact maken, … Emotionele problemen zoals angsten, nachtmerries, (in-)slaapproblemen, faalangst, onzeker zijn, … Lichamelijke klachten zoals huidproblemen, buikklachten/darmproblemen, allergieën, voedingsproblemen, hoofdpijn, vermoeidheid, …
Ook huilbaby’s zijn overprikkeld.

Met mijn energetische testmethode ga ik op zoek naar de (grootste) bronnen van overprikkeling. Dit benader ik holistisch, dus vanuit de hele persoon. Daarbij zoek ik naar de gevoeligheid voor externe prikkels (prikkels doorgegeven vanuit de zintuigen) en interne prikkels (prikkels vanuit het lichaam). Je kunt daarbij denken aan:
externe prikkels
– vanuit de omgeving waarin de kinderen veel verblijven
– veel te zien, fel licht
– harde geluiden of gevoeligheid voor speciale geluiden
– labeltjes in kleren/ kriebelkleren
– brokjes, sliertjes, dingetjes in het eten
– geuren
– sfeergevoeligheid
Interne prikkels op fysiek niveau
– onbalans in de darmflora
– voedselintolleranties
– onbalans ten aanzien van vitaminen, mineralen, hormonen en neurotransmitters
– vaccinatieproblematiek (post-vaccinaalsyndroom)!*
– belasting door medicatie of anticonceptie!*
– niet goed functionerende hersenverbindingen
– stralingsbelasting (WIFI, mobiele telefoons, zendmasten, etc en geopatische belasting)
– belasting door zware metalen (door o.a. vaccinaties, vullingen, beugel, implantaten)
– HPU of problemen met het eiwit methallothioneine
*Vaccinaties, synthetische oxytocine (weeënopwekkers) en medicaties kunnen (ernstige) gevolgen hebben op fysiek of emotioneel niveau. Het is dan erg belangrijk dat de medicatie ontstoord wordt, waardoor de belasting uit het lichaam verwijderd wordt. Dit is een van mijn expertises. (De werking van de vaccinaties blijft daarbij intact).
Interne prikkels op emotioneel en mentaal niveau
– intense emoties zoals angsten, verdriet, frustratie, boosheid
– weggestopte emoties
– er niet bij horen
– pesten
– faalangst
– spanningen
– alleen voelen
– denken dat je het niet kan
– denken dat je niet leuk/mooi/slim bent
– enz.

Wanneer vanuit mijn testmethode blijkt wat de grootste bronnen van overprikkeling zijn, gaan we hiermee aan het werk met behulp van bewustwording, verschillende soorten remedies en supplementen. Zelfzorg op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak staat daarbij centraal.

Geïnteresseerd in mijn tarief? Klik dan hier

disclaimer